Sayın Ziyaretçi,

Türkçe yayın yapan “www.kart68.com” internet sitesi (bundan böyle “Dijital Platformlar” olarak anılacaktır.), Akulaş Aksaray Ulaşım Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Aş (bundan böyle “Kart68” olarak anılacaktır.)’ye ait olup, Kart68 tarafından işletilmektedir. Dijital Platformlarımızda yer alan her türlü görsel ve yazılı içerik, servis ve uygulamalar, Kart68 ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Site’nin ziyaret edilmesi ile Site aracılığıyla sunulan içerik ve hizmetlerden yararlanma sureti ile işbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” kapsamında belirtilen hüküm ve şartlar kabul edilmektedir.

www.kart68.com sitesinde kullanıcılardan temin edilen kişisel bilgiler (e-mail adresi, doğum tarihi vs.) servisin hizmet amacına yönelik olup, kullanıcılar bizzat aksini talep etmediği sürece üçüncü kişilerle hiç bir suretle paylaşılmaz.

Dijital Platformlarımızdan girilen bilgilerin (özlük bilgileri, kredi kartı bilgileri, iletişim bilgileri ve kullancıya ait benzer tüm bilgilerin) güvenliği SSL sistemi ile korunmaktadır Dijital Platformlar üzerinden verilecek tüm içerik, hizmet ve ürünler için kullanıcılardan temin edilen bilgiler, ilgili servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgiler, kullanıcıların onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgilere yalnızca Dijital Platformlar kullanıcılarının talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Kart68 personeli ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşların personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda Site kullanıcısı tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Dijital Platformlar kullanıcısının sorumluluğundadır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi beyanı sonucu, doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı E-Kent’in hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Dijital Platformlar kullanıcısının yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermesi nedeniyle Web Sitesinin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü Dijital Platformlar kullanıcısına aittir. Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı Kart68 herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Dijital Platformlarda yer alan sayfa ekranları, bilgi, her türlü içerik, tema, uygulama ile materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Kart68 ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara aittir. Sitenin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Kart68 adına saklıdır. Dijital Platformlarda yayınlanan yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran Kart68 ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara aittir.

Dijital Platformların içeriğindeki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini, kullanıcıların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacağını, bölünmeyeceğini, süresinde, güvenli ve hatasız olacağını garanti etmez. Dijital Platformlarda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan veyahut olası sair zarar ve masraflardan dolayı Kart68 hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul etmez.

Kart68, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Bu Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nda yer almayan hususlarda İnternet Sitesi okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Kart68’in, Dijital Platformlardaki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Kart68’in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.